The Nanny Diaries

Men jobbet som barnepige for de rige er langt fra, som hun har forventet. Mrs. X: Laura Linney. …
(Orginal – Story lesen…)