Netflix terminiert Ryan Murphy-Comedy und „Criminal“

In den drei deutschen Folgen übernehmen Peter Kurth, Christian Berkel, Deniz Arora, Nina Hoss, Eva Meckbach, Sylvester Groth …
(Orginal – Story lesen…)